sin visuele communicatie
Koorenhuis

Sinds we werken voor het Koorenhuis hebben ze een enorme verandering doorgemaakt. Het begon in 2007 allemaal met het ontwerpen van een nieuw logo. Het oude voldeed niet meer en er waren ook verschillende varianten van in omloop, kortom het was een chaos en er moest nodig de bezem doorheen.

Het cursusaanbod van het Koorenhuis is opgedeeld in zes afdelingen: muziek, dans, theater, beeld en media, beeldende kunst en schrijven. En elke afdeling heeft een eigen afdelingshoofd die zijn of haar afdeling terug wilde zien in het logo. Een op het oog onmogelijke taak.

Het concept dat we hebben gekozen is 'datavisualisatie'. Het op een aantrekkelijke manier weergeven van betrekkelijk droge informatie. Net zoals er bij een cursist, er gaat droge informatie in lessen, oefenen, en er komt iets heel moois uit. Zo ook met het nieuwe logo.

De ringen en hun positie visualiseren van elke afdeling het aantal verschillende cursussen, het aantal cursisten en het aantal leraren. Feitelijk is het logo hiermee een momentopname van de situatie van het Koorenhuis. Door de kleurkeuze, de transparantie en de typografie wordt het een logo dat goed de creativiteit, speelsheid en de cross-overs tussen de verschillende afdelingen laat zien.


De visiuele identiteit van het Koorenhuis laat heel goed zien hoe belangrijk de keuze van een lettertype kan zijn.

Het lettertype Meran is visueel zo onderscheidend dat het bijna zonder beeld of uitleg de identiteit van het Koorenhuis vertegenwoordigd. Samen met het krachtige kleurenpalet is het inmiddels zo sterk dat het afbeelden van het logo nauwelijks meer nodig is.

Een belangrijke uiting van het Koorenhuis was de zgn. cursuskrant. Een dikke, saaie gids die van rand tot rand volstond met cursusinformatie. Plain tekst met nauwelijks beeld. Omdat tegelijkertijd met de introductie van de visuele identiteit ook de nieuwe website werd gelanceerd kon een heleboel droge informatie uit de cursuskrant naar de website worden overgebracht. We hebben toen het cursusmagazine omgedoopt tot inspiratiemagazine. Een magazine met een dito uitstraling dat veel meer dient om de lezer te inspireren dan om droge cursusinformatie te communiceren. Omdat het Koorenhuis zich ook steeds meer zal moeten gaan profileren als intermediair tussen cursist en leraar ligt het ook voor de hand om het magazine uit te bouwen naar een breder gedragen orgaan voor amateur podiumkunst.